28 feb. 2011

Explicatii si simboluri in tricotaje

. (punct) = ochi pe faţă
X = ochi pe dos
/ = scădere spre dreapta: se tricotează 2 ochiuri împreună pe faţă
\ = scădere spre stânga: ridicăm 1 ochi, tricotăm ce următorul pe faţă şi-l trecem prin ochiul ridicat
^ = se tricotează 2 ochiuri pe faţă
cerc cu punt în mijloc = 1 ochi ridicat fără să fie tricotat
O = 1 jeteu
= 1 ochi încrucişat aplecat spre dreapta: pe faţa lucrului ridicăm al doilea ochi următor pe andreaua dreaptă, luându-l din spatele andrelei, fără a-l tricota. Pe urmă tricotăm pe faţă ochiul premergător şi dăm drumul ambelor ochiuri de pe andreaua stângă.
U = 1 ochi încrucişat aplecat spre stânga: al doilea ochi următor se tricotează pe faţă, în dosul ochiurilor, luându-l din spatele andrelei; ochiul premergător se ridică, luându-l din faţa andrelei fără a-l tricota.
[/] = 1 ochi ridicat nelucrat cu firul în faţă

[\]
= 1 ochi ridicat nelucrat cu firul în spate
= 1 ochi ridicat nelucrat tras peste toate firele trasate (nelucrate) şi lucrat pe faţă
+ = 2 ochiuri lucrate împreună pe dos
= dintr-un ochi lucrăm atâtea ochiuri cât arată indicele şi anume alternând 1 ochi pe faţă şi 1 ochi pe dos
T aplecat spre dreapta = 2 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta sre stânga
V = 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă de la dreapta spre stânga
triunghi drept, negru = 1 ochi ridicat, următorul ochi lucrat pe faţă, ochiul ridicat trasat peste ochiul lucrat
▀ = dintr-un singur ochi formăm 3 ochiuri astfel: 1 jeteu, 1 ochi lucrat pe faţă (ochiul iniţial), 1 jeteu
cerc cu un X = 3 ochiuri pe dos
cerc cu o linie = 3 ochiuri lucrate împreună pe faţă
pătrat cu o linie orizontală = se înfăşoară firul de 3 ori e andrea
pătrat cu o linie verticală = ridicăm (trecem) ochiul astfel înfăşurat pe andreaua dreaptă cu firul în faţă
Δ = ridicăm desfăşurat ochiul (care anterior a fost înfăşurat) pe andreaua cu firul în dos.
pătrat cu X = ridicăm ochiul desfăşurat cu firul în faţă
cerc cu + = ochiul ridicat desfăşurat şi cu ochiul următor se lucrează împreună pe dos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu